HTTPS (SSL)

Vi använder SSL i kassan för säker överföring av information vid köptillfället.

Nedan information hämtat från WIKI

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) är ett protokoll för krypterad transport av data för HTTP-protokollet. HTTPS-anslutningar används ofta för betalningsöverföringar på Internet och för känsliga överföringar inom företag, för inloggning och hantering av privat information, samt mera allmänt för att skydda användarens integritet. Med HTTPS skall förbindelsen inte kunna avlyssnas av tredje part och användaren skall kunna lita på att webbservern är densamma som den utger sig för att vara. Det är möjligt att använda HTTPS också för att verifiera användarens identitet, förutsatt att användaren har lämpligt certifikat, men den möjligheten används sällan.

Protokollet utvecklades av Netscape för säkra transaktioner. Det har varit känt som "Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer", men nu kan HTTPS också vara krypterat med Transport Layer Security (TLS) istället för Secure Sockets Layer (SSL)-protokollet. HTTP-data sänds normalt över TCP-port 80. HTTPS sänds i stället över port 443. Vid användning av HTTPS börjar internetadressen med https, till exempel https://sv.wikipedia.org istället för http.